Vad tänker du på när du läser orden säljande retorik?

När det gäller retorik hör vi ibland politiker säga under en debatt ”det du säger är bara retorik”, vilket egentligen betyder ”du ljuger, det är bara tomma löften”. Vi pratar även om ”krigets retorik”, hur makthavarna i ett land försöker övertyga omvärlden att deras bombning av oskyldiga i ett annat land är berättigat.

För mig handlar användningen av säljande retorik till kunder inte om att manipulera, kränga, övertala, ljuga…

För mig handlar det om:

  1. Att verkligen förstå kundens behov genom att fråga, lyssna, återkoppla vad kunden sagt och komma fram till en gemensam tolkning av kundens behov.
  2. Ta fram ett förslag som matchar kundens önskemål och presentera detta på ett så tydligt och motiverande sätt, att kunden upplever att vårt förslag är det bästa för dem.
  • För mig är en bra säljare detsamma som en god hjälpare
  • För mig är en god hjälpare någon som tar hand om kundens behov

Oavsett om din kund är ett företag, en patient, en klient, eller en kollega vill du säkert göra det bästa för dem. Ibland har vi för mycket att göra, vi hinner inte med kunden, känner oss stressade och har för lite tid. Ibland vet kunderna själva inte riktigt vad de behöver hjälp med eller har svårt att uttrycka det tydligt. Då uppstår lätt missförstånd, vi tror vi vet vad de behöver men vår lösning på problemet är inte vad de efterfrågat och de blir inte nöjda.

Att vara en god hjälpare innebär att:

  • Fråga mer och prata mindre
  • Lyssna på deras problem och behov
  • Försök förstå vad de behöver hjälp med
  • Fundera på hur vi kan hjälpa dem på bästa sätt
  • Presentera en lösning som motsvarar deras önskemål
  • Motivera varför lösningen är bäst för dem

Det handlar alltså om att utbilda säljare så de blir mer lyhörda och förstående för kundernas behov och samtidigt tydligare i deras egen kommunikation blir de ofta bättre på att hjälpa människor. Detta är för mig säljande retorik!

Hälsningar
Jan Kronkvist

Kontakta mig om du är intresserad av säljande retorik