Beteendestilsanalys

Pussel DISC beteendestils­analys

Pussel DISC beteendestilsanalys används i många situationer där människors olikheter har betydelse t.ex. vid rekrytering, personlig utveckling, grupputveckling, ledarutveckling, säljutveckling och kommunikation.

Det är en självskattningsanalys som ger dig möjlighet att reflektera över dina beteenden, hur du kommunicerar och jämföra med dina kollegor. Ni får en bättre förståelse för varandras olikheter och kan använda dessa insikter för att samarbeta bättre. Analysen grundar sig på William Moulton Marstons forskning.

 

Analys för ledare

Hur är du som chef och ledare?

Är du i huvudsak dominant? Inspirerande? Analytisk? Inkännande? Eller lite av varje? Om du får bra utvärderingar på medarbetarundersökning är det ett tecken på att ditt sätt att leda fungerar, du har vunnit medarbetarnas förtroende. Om inte kan det bero på att din ledar- och kommunikationsstil inte uppskattas av gruppen.

Förståelse och insikt är vägen till framgång

Det effektivaste sättet att utvecklas som ledare är ökad självinsikt. Med Pussel DISC analys blir du medveten om dina beteenden och din kommunikationsstil. Du inser dina styrkor och brister. Du förstår hur medarbetarna och andra personer kan uppleva dig och dina beteenden. När du förstår orsaken till varför du lyckas hantera vissa situationer, arbetsuppgifter och personer utmärkt och varför du inte lyckas, kan du medvetet anpassa din ledarstil och bygga starka relationer och nå bättre resultat.

Pussel DISC ger dig värdefull självinsikt

Analysen ger dig självkännedom och en konkret utvecklingsplan! Genom analysen får du en tydlig karta av dig som chef och ledare. Du förstår vad du är duktig på och vad du behöver förbättra. Du förstår även din grupp bättre och hur de olika medarbetarna fungerar och varför de inte fungerar. Tillsammans med vår coach som jobbat med ledarskapsutveckling i fler år går ni igenom din analysrapport och du får återkoppling på din ledarprofil. Denna reflektion och diskussion utmynnar i en handlingsplan så du kan utveckla ditt eget ledarskap och ditt team.

Du lär dig:

 • Rekrytera rätt medarbetare
 • Behålla kvalificerade medarbetare
 • Skapa effektiva arbetsgrupper
 • Förbättra arbetsklimat
 • Utveckla ditt ledarskap och team
 • Förebygga och lösa konflikter

Analys för grupper

Utveckla er Gruppdynamik

Genom att förstå varandras beteenden, drivkrafter och kommunikationsstilar – kan ni utnyttja varandras olikheter för att trivas och samarbeta bättre.

Med Pussel DISC blir ni ett färgstarkt Team

Analysen är ett verktyg för att utveckla individen och ert team. Den hjälper dig och din grupp att förstå hur ni fungerar ihop. Vad som inte fungerar så bra och hur ni kan kommunicera och samarbeta effektivare.

Förstå dig själv och andra

En färganalys ger inte svar på vem som har bäst personlighet, eller är mest lämpad för visa arbetsuppgifter, den stämplar inte heller människor, ”så här är du”. Analysen är ett verktyg för reflektion och diskussion, att utan skuldbeläggande lyfta fram varandras olikheter och hitta gemensamma vägar till bättre samarbete och resultat.

Du lär dig:

 • Olika beteendestilar (färger)
 • Färgernas interagerande
 • Gruppdynamik
 • Bättre samspel internt & externt
 • Färgstrategi – anpassa hur du kommunicerar efter kollegornas färg
 • Öka din effektivitet
 • Bättre konflikthantering

Analys för säljare

Vilka färger har dina kunder?

Kunder beter sig olika, har olika beteenden och olika kommunikationsstil. En kund fokuserar på resultatet medan en annan kund inte tycker om dominanta människor och vill bygga goda relationer innan de är redo att köpa. Med färgstrategi – lär du dig att förstå vilken kund du möter och vad du behöver göra för att få kunden att köpa.

Kunder är olika – anpassa din säljstil

Bli en medveten säljare: Vad kan hända när en kraftfull, energisk och resultatinriktad (röd) säljare möter en noggrann, strukturerad och systematisk (blå) kund? Om säljaren inte är medveten om sin säljstil är risken att kunden upplever säljaren som dominant, auktoritär och otålig och att det därför inte blir någon affär.

Undersökning visar att säljare har svårigheter att kommunicera med ca 30 % av kunderna. Med Pussel DISC analysen blir du medveten om ditt säljbeteende och din kommunikationsstil och kan då uttnyttja dina styrkor och undvika misstag.

Skapa förtroende, köplust och resultat!

Förbättra varje del av kundmötet: Det finns inte En säljstil som är framgångsrik. De flesta kan bli bra säljare om de vet hur deras profil ser ut, vilka konsekvenser den ger och vad de kan göra för att lyckas under kundmötet. Nyckeln är att anpassa till hur olika kunder köper.

Du lär dig:

 • Vad är försäljning
 • Säljarens färg
 • Kundens färg
 • Färgstrategi
 • HUR köper kunden?
 • Presentation för en eller flera
 • Kundmötets olika faser

Analys för kundservice

Bemötande – utifrån kundens behov

Hur skulle det kännas att överträffa kundens förväntningar? Med analysen kan ni anpassa ert sätt att kommunicera efter HUR kunden vill bli bemött.

Färgstrategi – vem är kunden du möter?

Ökad självinsikt minimerar misstag: Vad kan hända när en konflikträdd och långsam (grön) hotellgäst träffar en självsäker och snabb (röd) receptionist? Om receptionisten är stressad och ”läcker” detta genom kroppsspråket och tonfallet i rösten, kan gästen uppfatta receptionisten som både osympatisk och oseriös.

Kunder vill känna sig välkomna och unika. Idag när kunder är kunniga och mer krävande eftersom de kan jämföra olika leverantörer är servicenivån en avgörande konkurrensfaktor. För att överträffa kundens förväntningar behöver vi bli medvetet anpassa oss efter kundens beteende- och kommunikationsstil.

Ökad förståelse ökar antalet nöjda kunder!

Service med färger

Anpassa till hur kunden vill bli bemött: Kunder beter sig olika! De köper inte på samma sätt, klagar inte på samma sätt och de tar olika tid på sig att bestämma sig. En röd kund vill göra snabba avslut. En blå vill ha all fakta och gott om tid innan de kan bestämma sig. En gul kund är positiv men behöver hjälp att avsluta, en grön kan vara ifrågasättande och behöver behandlas med tålamod.
”Lär dig förstå de fyra kundfärgerna, snabbt identifiera dem och använda en effektiv färgstrategi”

Med analys förbättrar du detaljer i kundmötets olika delar:

 • Kontakt – Första intrycket, attityd, kroppsspråk och röst
 • Behov – Lyssna, fråga och förstå kundens behov
 • Presentation – Presentera förslag på kundens problem/behov
 • Invändning – Bemöt kundens motargument & invändningar
 • Avslut – Se till att kunden blir nöjd och gärna återkommer

Du lär dig:

 • Vad är bra kundbemötande
 • Din färg och kommunikationsstil
 • Kundens färg och förväntningar
 • Färgstrategi – hur hanterar du olika kunder?
 • Samtal som gör kunden till en nöjd ambassadör!
 • Att hantera missnöjda kunder

Analys för kommunikatörer

Håll färgstarka presentationer!

Genom att förstå din och åhörarnas kommunikationsstil när du talar inför en grupp – kan du anpassa hur du presenterar ditt budskap och övertyga dem!

Pussel-DISC-analysen gör din kommunikation effektiv

Strategier för att övertyga olika målgrupper. Vad kan hända när en inspirerande och utåtriktad (gul) person presenterar ett förslag för en konkret och reserverad (blå) åhörargrupp? Om åhörarna upplever att den som pratar är för glad, positiv och engagerad kan de uppleva personen som både okunnig och oseriös.

Med Pussel-DISC beteendeanalys belyser vi din kommunikationsstil

Du blir medveten om orsaken till din framgång eller bristen på resultat. Genom att förstå vad som kännetecknar dina färger kommer du att minimera misstag och utveckla viktiga detaljer när du förbereder dig och när du talar inför en grupp. Nyckeln är att anpassa din presentation efter målgrupp, utifrån färgernas olika kännetecken:
Röda: Påstår saker, är rättfram, otålig, stadig ögonkontakt.
Gula: Talar naturligt, använder anekdoter, är avspänd, många gester.
Blåa: Fakta, formell, få gester, oregelbunden men stadig ögonkontakt.
Gröna: Diskret, står för sin åsikt, talar tydligt, inga svårigheter med tystnad.

Du lär dig:

 • Vad är en bra presentation
 • Din färgkombination som talare
 • Hur du snabbt analyserar åhörarnas färger
 • Färgstrategi – anpassa efter varje färg
 • HUR gör du för att övertyga åhörarna?
 • Planera och förbered dig effektivt
 • Anpassa ordval, kroppsspråk och röst

Så här genomförs Pussel DISC:

1. Analysen genomförs online

Analysen genomförs online genom att du svarar på ett antal frågor som tar ca 15-20 minuter. Du ska svara utifrån din yrkesroll.

2. En rapport skickas till din E-post

I analysen får du information om din beteende- och kommunikationsstil utifrån din färgkombination.

Analysen visar:

 • Ditt grundläggande beteende – så här uppfattar du dig själv.
 • Ditt anpassade beteende – så här kan andra uppfatta dig.
 • Dina styrkor och begränsningar – att tänka på för att bli mer effektiv.
 • Färgernas kännetecken och deras 12 egenskaper.
 • Ditt förhållningssätt till – förändringar, samarbete, mål.
 • Hur du kan reagera vid stress/press – möjliga begränsningar.
 • Färgernas olika kommunikationsstilar.
 • Färgstrategi – hur man bäst kommunicerar med varje färg.

3. Återkoppling av certifierad coach

Du får återkoppling från vår coach, antingen via telefon, via Skype eller personligen. Du får instruktioner om hur du ska läsa rapporten och tid att granska den innan du träffar vår coach för återkoppling.

Du kan även få en kombianalys, då lägger vi till Moroten Drivkraftsanalys, en analys som beskriver vilka drivkrafter du har och vad som motiverar dig.

Exakt hur analys och återkoppling sker beror på vilket upplägg du valt. Upplägg anpassas efter dina och din grupps behov.

Presentationsteknik och retorik för dig som vill...

Säga något – Göra något – Förändra något

För oss är du unik så vi nöjer oss inte med att höra på dig, vi lyssnar för att verkligen förstå vad du och din verksamhet behöver. Vi brinner för att motivera och utveckla människors kompetens och samtidigt skapa tillväxt för våra kunder genom tjänsterna vi erbjuder.

Anpassade kurser

Onlineutbildningar

Föreläsningar

Coaching

Beteendestil­analyser

Vad våra kunder säger

Läs om varför de uppskattar Jan Kronkvist som utbildare, föreläsare & coach

”Jag kan varmt rekommendera Jan och hans företag om ni har behov av att på ett pedagogiskt, inspirerande och enkelt sätt vill lära er retorik och presentationsteknik”.

Johan Rösler
Logistic developer at ICA Sverige AB

”Jag har haft stor nytta av coachingen; den har hjälpt mig få ökad självinsikt och de redskap som behövs för att förbättra mina prestationer inom områden såsom retorik och ledarskap. Områden som blir allt viktigare för mig för att kunna fortsätta att utvecklas i min yrkesroll”.

Andreas Ek
PwC | Corporate Finance

"Coachingen gav mig resultat! Jan visade sig ha en arsenal av verktyg, vilka baserades på retorikens metoder. Som ledare måste jag kunna skapa ett brinnande engagemang och entusiasm för organisationen och kunna förmedla detta på ett intressant och spännande sätt. Vår coaching gav mig resultat eftersom jag nu lyckas med detta och som var mitt mål”.


Magnus Ernegård
Advisory Council Memeber at GLG, Former CEO Volvo

Hur kan vi hjälpa dig?

Har du några frågor, behöver råd, vill boka kurs eller få en offert så kontakta oss.
Du får gärna ringa, vi tycker om personlig kontakt!