VÅRA TJÄNSTER INOM PRESENTATIONSTEKNIK OCH RETORIK

01

Anpassade kurser

Våra anpassade kurser inom presentationsteknik och retorik bygger på ett förtroendefullt samarbete med uppdragsgivaren. Där tydligt syfte, gemensam plan och täta avstämningar är de främsta framgångsfaktorerna för oss och våra kunder. 

02

Föreläsningar

Jan Kronkvist har en bakgrund som skådespelare och över 20 års erfarenhet som utbildare. Med kunskap och förmåga att gestalta, skapa igenkänning och locka till både reflektion och skratt är Jan uppskattad och nominerad som en av Sveriges främsta föreläsare.

03

Coaching

Coaching är mycket effektivt om du vill ta stora språng i din utveckling och karriär. Vi är specialister inom retorik och ledarskap. Genom coachande frågemetodik, egen reflektion, råd och utvalda övningar hjälper vår coach dig framåt i processen att nå dina mål.

04

Onlineutbildningar

Med onlineutbildningar kan du direkt omsätta nya kunskaper till praktisk användning i din vardag. Varje utbildning består av ca 10 delar, förinspelade filmer med utbildaren, teori, kunskap och råd. Det bästa är att du kan utbilda dig när du och hur mycket du vill.

05

Beteendestilsanalys

Är en självskattningsanalys som ger dig möjlighet att reflektera över dina beteenden, din kommunikationsstil och jämföra med kollegor. Ni får bättre förståelse för varandras olikheter och kan använda dessa insikter för att prestera och samarbeta bättre.

Vad är presentationsteknik?

Tekniker som hjälper dig att tala inför en grupp, hantera din nervositet, ha ett öppet kroppsspråk, variera din röst och genomföra lyckade presentationer.

Många blir nervösa när de ska tala inför en grupp, man känner obehag att vara i fokus för allas blickar och förväntan. Nervositeten kan då aktivera deras reptilhjärna och kroppens flyktmekanismer kickar igång. De talar snabbt, pausar inte, får ett stelt kroppsspråk, undviker ögonkontakt och lyssnarna får svårt att följa med och förstå.

Med presentationsteknik får du en grundkunskap, känner dig säkrare, blir intressantare att lyssna på och kan lättare nå fram med ditt budskap. 

Vem har nytta av presentationsteknik?
Du som vill lära dig grunderna i presentationsteknik och bli mer trygg och självsäker när du talar inför en grupp, medverkar på möten eller är på intervju. Du som vill kunna uttrycka dig tydligt, engagerat och meningsfullt för mottagarna i olika sammanhang.

Vi skäddarsyr varje uppdrag. 

Vad är retorik?

Beprövade metoder som hjälper dig att planera och genomföra presentationer, möten, samtal och andra situationer där det är viktigt att du uppnår rätt effekt.

Det är inte ovanligt att personer med erfarenhet av att kommunicera och presentera delar liknande upplevelse: ”Mottagarna förstår inte nyttan med mitt förslag, de tar inte till sig information på rätt sätt, jag lyckas inte motivera beslut som vi har tagit”. Man har svårt att förstå varför man inte uppnår rätt effekt och upprepar samma misstag. 

 Med retorik får du mer kunskap, fler metoder och insikter om vad du kan förbättra. Du breddar ditt register och upplevs som mer professionell. 

 Vem har nytta av retorik?

Du som är chef, ledare, jurist, konsult, säljare, ekonom eller har en liknande roll med ansvar att driva på utveckling, förändring, kundrelationer och uppnå mål. Du som vill förbereda dig effektivare, anpassa budskap efter målgrupp, variera presentationer och motivera andra vid möten, samtal och olika presentationer.

Vi skäddarsyr varje uppdrag 

Hur kan vi hjälpa dig?

Har du några frågor, behöver råd, vill boka kurs eller få en offert så kontakta oss.
Du får gärna ringa, vi tycker om personlig kontakt!